Vi utför trädfällning i tätbebyggt område samt i park och skogsmiljöer. Vi gör alltid en besiktning på plats när det gäller trädfällning där vi väljer ut lämplig fällningsmetod och skickar efter besöket en kostnadsfri offert över arbetet där dom olika delarna är specifierade tex trädfällning, stubbfräsning, uppkapning och bortforsling. Trädfällning ger rätt till RUT avdrag. -50% direkt på fakturan. 

Precisionsfällning från marken: 

Vi utför precisionsfällning från marken. Om trädet kräver det så använder vi oss av draglina alt vinsch för att få trädet attfalla i önskad riktning. Detta är oftast det minst tidskrävande sättet att fälla ett träd på och lämpar sig bra när utrymmet tillåter det.  

Sektionsfällning: 

Vid fällning av träd i bebyggelse och vid begränsade utrymmen utförs vid behov så kallad sektionsfällning vilket innebär att trädet sågas ned ner bit-för-bit. Den här typen av trädfällning innebär att vi klättrar upp i trädet med hjälp av våran specialiserade CE märkta trädklättrings utrustning och arbetar bit för bit. Det kan ju vara så att ni har fruktträd eller buskar som ni vill ha kvar eller allmänt trångbott, kanske brist på utrymme.

Bortforsling: 

Vi åtar oss att forsla bort trädrester efter trädfällning. Vi har egen bandgående flistugg som flisar material upp till 15cm i diameter. Flisen som blir kan vi antingen forsla bort alt kan den med fördel användas i tex rabatter.

  

© Copyright Träd & Marktjänst AB