Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom fräsning av stubbar och buskage. Vi erbjuder även efterarbete där vi gör i ordning den frästa ytan. Våra stubbfräsar är endast 74cm alt 90cm breda och kommer därför in även i den minsta trädgård. Stubbfräsning ger rätt till 50% RUT avdrag för privatpersoner. 

Stubbfräsning:

Traditionell stubbfräsning innebär att vi fräser ner stubben/stubbarna ca 20cm under marknivån. Efter stubbfräsningen går det utmärkt att tex så gräs där stubben tidigare fanns.  

Buskagefräsning: 

Vid ytor som är beväxta med mindre stubbar eller sly utför vi buskagefräsning där vi fräser hela ytan ca 30cm under marknivån för att säkerställa att nya rotskott inte slår upp. © Copyright Träd & Marktjänst AB