Det finns många anledningar till att beskära träd. Beskärning kan göras för att upprätthålla trädets hälsa och kraft. Såväl som för att ändra trädets form och storlek.

Vid kronlyft avlägsnas trädets nedre grenarna avlägsnas i syfte att få mer ljus, ökad sikt och framkomlighet.

Kronlyft kan utföras tillsammans med en underhållsbeskärning, som är en noggrann genomgång av hela trädkronan. Vid underhållsbeskärning tar vi bort döda, skadade eller olämpligt växande grenar, kvistar och epikorma skott.

Genom utrymmesbeskärning ser vi till att trädets grenar har ett tillräckligt avstånd från tak, fasader, skyltar, belysning etc.

Felaktig beskärning kan skapa varaktig skada eller till och med förkorta trädets liv.

© Copyright Träd & Marktjänst AB